F1JOURNAL.COM / F1ORDBOG / INDEX...


Mange forskellige udtryk flyver gennem luften i en kompliceret sport som Formel 1. For at få et overblik, har du her muligheden for at slå de forskellige udtryk op i vores ordbog...

ABC - DEF - GHI - JKL - MNO - PQR - STU - VXYZ