F1JOURNAL.COM / F1INFO / STARTLYS I FORMEL 1...

STARTLYSENE PÅ GRIDDEN OG I PITTEN
På startgridden ved alle Formel 1-løb er der foran feltet placeret tyve lamper, der sender informationer til henholdsvis kørere og teams. De forskellige kombinationer af lamper har forskellig betydning. Der er kombinationer gældende i træningssessions og kvalifikationer, kombinationer op til starten af et løb, samt kombinationer ved omstart eller stop af et F1-løb.


LYSKOMBINATIONERNE I TRÆNINGSSESSIONS
Der er tre forskellige startlyskombinationer i trænings- og kvalifikationssessions. En kombination for sessionens start, en såfremt man bliver nødt til at afbryde sessionen og en når sessionen er afsluttet. Den fjerde variant vises undervejs i forløbet med blå lamper i pitten, såfremt en bil er på vej ud af pitten når en anden er ved at passere på start/mål-langsiden.


ÅBNING AF ALLE TRÆNINGS- OG KVALIFIKATIONSSESSIONS
De grønne startlamper tændes, og lyset ved pitudgangen skifter fra rød til grøn. Denne kombination bibeholdes gennem hele sessionen.
UNDER AF ALLE TRÆNINGS- OG KVALIFIKATIONSSESSIONS
De grønne startlamper holdes tændt, såvel som de grønne lys ved pitudgangen. Er en bil på vej ud af pitten samtidig med at en bil passerer ude på start/mål-langsiden, advares der ved pitudgangen med blinkende blå lys.


AFBRYDELSE AF TRÆNINGS- OG KVALIFIKATIONSSESSIONS
De gule advarselslamper blinker i tre minutter samtidig med at lyset ved pitudgangen skifter fra grøn til rød, såfremt der er behov for pludselig stop af en trænings- eller kvalifikationssession.AFSLUTNING AF TRÆNINGS- OG KVALIFIKATIONSSESSIONS
Når en trænings- eller kvalifikationssession afsluttes skifter de grønne startlamper til rød, og lyset ved pitudgangen skifter også tilbage fra grøn til rød.

DET BLIVER MERE KOMPLICERET PÅ LØBSDAGEN
I trænings- og kvalifikationssessions taler lamperne hovedsageligt til kørerne. Men på løbsdagen er der langt flere kombinationer krydret med et advarselshorn, der taler til såvel kørerne som teammandskaberne. Den første klynge kombinationer er aktuelle fra godt en halv time før løbets start.


EN HALV TIME INDEN
FORMATIONSOMGANGEN
Tredive minutter før løbets start, skifter lyset ved pitudgangen fra rød til grøn og bilerne begynder at forlade pitgaragerne. De kan køre rundt på banen en enkelt omgang og frem til deres position på gridden eller returnere til pitten såfremt de har behov for det. Dette er frit frem til femten minutter før starten går, hvor bilerne skal holde på deres plads på gridden og motorerne skal være slukkede.


SYTTEN MINUTTER INDEN
FORMATIONSOMGANGEN

Et advarselshorn aktiveres for at bekendtgøre at pitudgangen lukkes to minutter efter.

FEMTEN MINUTTER INDEN
FORMATIONSOMGANGEN

De røde startlamper tændes, lyset ved pitudgangen skifter fra grøn til rød og advarselshornet aktiveres for at bekendtgøre at pitudgangen nu er lukket. Er en bil ikke nået ud af pitten på dette tidspunkt, skal den starte løbet fra pitudgangen når resten af feltet er kørt forbi

TI MINUTTER INDEN
FORMATIONSOMGANGEN

De røde startlamper blinker to gange, og advarselshornet aktiveres for at bekendtgøre at der er ti minutter til formationsomgangen
FEM MINUTTER INDEN
FORMATIONSOMGANGEN
To af de ti røde startlamper slukkes og advarselshornet aktiveres igen for at bekendtgøre at der er fem minutter til formationsomgangen. På dette tidspunkt skal alle biler holde klar i deres position på startgridden. Er en bil ikke klar på gridden, skal den starte løbet fra pitudgangen, og dens originale plads på gridden efterlades tom.
TRE MINUTTER INDEN
FORMATIONSOMGANGEN
Når der er tre minutter til formationsomgangen lyder advarselshornet og der slukkes endnu to af lamperne. Der må kun være teknikere samt løbsfunktionærer ved bilerne på startgridden.ET MINUT INDEN
FORMATIONSOMGANGEN
Når der er et minut til formationsomgangen lyder advarselshornet og der slukkes yderligere to af lamperne. Bilernes teknikere skal bevæge sig bort og rydde gridden.FEMTEN SEKUNDER INDEN
FORMATIONSOMGANGEN
Når der er femten sekunder til formationsomgangen lyder advarselshornet og der slukkes yderligere to af lamperne. Bilernes teknikere skal være væk fra bilerne og gridden helt ryddet.STARTEN PÅ
FORMATIONSOMGANGEN
De sidste røde startlamper slukkes og en vandret række grønne lamper tændes, for at signalere starten på formationsomgangen.TREDIVE SEKUNDER INDE I
FORMATIONSOMGANGEN
Tredive sekunder efter formationsomgangens start slukkes de grønne startlamper, og kun det røde lys ved pitudgangen bibeholdes.

BILERNE KLAR TIL START!
Er formationsomgangen startet og gennemført uden problemer kommer bilerne tilbage i deres respektive startpositioner og gør endeligt klar til løbets egentlige start. Når de holder i deres startbåde på gridden og safetybilen holder klar nede bagest, vil en official med et rødt flag forlade banen lige bag bilerne, og signalere til løbsstarteren at det hele er klar til at blive sat i gang.


NEDTÆLLING - FEM SEKUNDER!
Fem sekunder plus "det løse" og det første røde lampepar tændes...

NEDTÆLLING - FIRE SEKUNDER!
Fire sekunder plus "det løse" og det andet røde lampepar tændes...

NEDTÆLLING - TRE SEKUNDER!
Tre sekunder plus "det løse" og det tredje røde lampepar tændes...

NEDTÆLLING - TO SEKUNDER!
To sekunder plus "det løse" og det fjerde røde lampepar tændes...

NEDTÆLLING - ET SEKUND!
Et sekund plus "det løse" og det femte røde lampepar tændes. Løbet er dermed officielt overgivet til løbsstarteren.
START! LØBET ER I GANG...
Alt mellem 0.2 og 3.0 sekunder efter alle fem røde lampepar tændtes, slukker løbsstarteren lamperne og løbet er dermed sat i gang.
PITUDGANGEN ÅBNES
Når starten er gået og alle bilerne på startgridden har passeret pitudgangen, åbnes denne således at biler der starter fra pitten kan køre ud og deltage i løbet.
ADVARSEL - BILER PÅ BANEN!
Under løbet vil det blå lys ved pitudgangen tændes såfremt en bil er på vej ud af pitten, samtidig med at der er trafik på start/mål-langsiden.


AFBRYDELSESPROCEDURE FØR LØBET
Før et Formel 1-løb startes kan det blive nødvendigt at afbryde den normale startprocedure. Hvadenten det er før eller efter formationsomgangen findes der procedurer for hvorledes det løber af stablen.


AFBRYDELSE FØR FORMATIONSOMGANGEN
Såfremt det bliver nødvendigt at udskyde formationsomgangen efter pitudgangen er lukket vil en række med gule advarselslamper begynde at blinke og et advarsleshorn aktiveres.NY START FASTSAT
Når løbsledelsen har fået afklaret situationen omkring afbrydelsen, og der er ti minutter til formationsomgangen igen forsøges sat i gang, vil to rækker med røde lys blinke og advarselshornet aktiveres.


AFBRYDELSE FØR LØBSSTARTEN
Såfremt det bliver nødvendigt at udskyde selve løbsstarten vil en række med gule advarselslamper begynde at blinke. Nedtællingslysene fastfryses hvor de var nået til (i det viste eksempel to par). Alle lysene slukkes når en ny starttid er fastsat.


KLAR TIL NY FORMATIONSOMGANG
Tre minutter inden den nye formationsomgang tændes tre par røde lamper og advarselshornet aktiveres, hvorefter den normale procedure for start genoptages.
AFBRYDELSESPROCEDURE UNDER LØBET
Det kan også blive nødvendigt at afbryde et Formel 1-løb når der er i gang. Dette sker typisk i tilfælde af større uheld der kræver længere oprydningsmanøvrer ude på banestrækningen - noget der ikke kan foregå i sikkerhed uden bilerne er sendt helt væk fra banen.


AFBRYDELSE AF LØBET
Såfremt løbet skal afbrydes vil begge rækker med røde lamper lyse og en række med gule advarselslamper begynde at blinke.
NY START FASTSAT
Når løbsledelsen har fået overblik over situationen, og fastsat et nyt starttidspunkt, vil alle lys slukkes. Det grønne lys ved pitudgangen vil typisk være grønt ti minutter fra løbets afbrydelse, så bilerne kan komme ud og gøre klar til genstart.


TI MINUTTER TIL GENSTART
To rækker med røde lys blinker og advarselshornet lyder samtidig med at pitudkørslen lukkes. Ti minutter til start af formationsomgangen.
KLAR TIL NY FORMATIONSOMGANG
Tre minutter inden den nye formationsomgang tændes tre par røde lamper og advarselshornet aktiveres, for at tilkendegive at den normale procedure for start genoptages.KILDE: FIA