F1JOURNAL.COM / F1INFO /  F1-REGLERNE...


REGLERNE I FORMEL 1
2003-sæsonen er kendetegnet ved de mange regelændringer, der har vendt op og ned på mange ting som vi kendte det i Formel 1 sidste år. Du har her mulighed for se en kort oversigt over ændringerne, downloade FIAs tekniske og sportslige regler med ændringerne i rødt samt læse FIAs specielle regler for procedurer efter kvalifikationen i forbindelse med Parc Ferme.

REGELÆNDRINGERNE KORT FORTALT

Kvalifikationen
Der afholdes to kvalifikationssessions hver grand prix-weekend, fredag og lørdag mellem 14.00 og 15.00. Kvalifikationen består af én flyvende omgang for hver bil, der kører for sig selv. Kvalifikationen om fredagen følger den aktuelle stilling i verdensmesterskabet, så den førende starter, nummer to bagefter osv. Rækkefølgen om lørdagen afgøres af resultatet i fredagens kvalifikation, så den hurtigste fredag kører sidst, nummer to næstsidst osv.

Parc Ferme
Umiddelbart efter at bilerne har gennemført deres flyvende omgang i lørdagens kvalifikation, er de under Parc Ferme-betingelser og bevogtes af FIA. Dette sker for at tilsikre at det er den samme bil med de samme opsætninger bilen brugte i kvalifikationen som den også vil bruge i selv løbet.

Reservebiler
Hvert team har kun to biler til deres rådighed i løbet af weekenden. En reservebil kan dog tages i anvendelse, såfremt én af de to normale biler totalskades i kvalifikations- eller træningssessions.

Den frie træning
Den frie træning køres om fredagen 11.00-12.00 og lørdag 9.00-9.45 samt 10.15-11.00.

Test
Fire hold (Renault, Jordan, Jaguar og Minardi) har overfor FIA indvilget i ikke at have mere end 10 dages private tests mellem 1. marts og 1. november. De vil derfor få muligheden for at teste ved hvert grand prix fredag 9.00-11.00, hvor de teste med deres to normale biler og kørere samt reservebilen med testkørere.

Points i verdensmesterskabet
Der gives points til og med ottendepladsen efter følgende fordeling 10-8-6-5-4-3-2-1.

Teamordrer
Teamordrer der ændrer på løbets resultat er forbudt.

Radiokommunikation
Radiokommunikationen mellem bilens kører og teamet er fortsat tilladt, såfremt der er tale om verbal kommunikation. Kommunikationslinjen mellem køreren og team må ikke være krypteret og overvåges af FIA.

Elektronisk dataoverførsel
Overførsel af elektronisk telemetri fra teamet til bilen er forbudt, hvorimod telemetri fra bilen til teamet er tilladt til næste sæson. Tractioncontrol og launchcontrol forbydes ved starten af 2004-sæsonen.

Dæk
Holdene har tilladelse til at anvende to forskellige typer tørvejrsdæk i en løbsweekend. Holdene er begrænsede til kun at anvende 10 sæt dæk i en løbsweekend. Der må kun anvendes en type regnvejrsdæk i en løbsweekend.DOWNLOAD FIAS SPORTSLIGE OG TEKNISKE REGULATIV HER:

FIA's SPORTSLIGE REGULATIV FOR F1 (pdf-format)

FIA's TEKNISKE REGULATIV FOR F1 (pdf-format)GENNEMGANG AF PARC FERME-PROCEDURERNE

Parc Ferme-proceduren har to målsætninger. At kontrollere at bilerne er i overenstemmelse med regulativerne samt sikre at en bil der er undersøgt, godkendt efter kvalifikationen er den samme som anvendes i løbet.

Biler der ikke deltager eller fuldfører den flyvende omgang i anden kvalifikationssession, vil ikke blive placeret i Parc Ferme. Alle andre biler placeres i Parc Ferme efter deres kvalifikationsomgang om lørdagen og indtil en time før formationsomgangen om søndagen. I denne periode må holdene kun udføre følgende typer arbejde på bilerne:

- Montering af køleudstyr,

- Fjernelse eller rengøring af chassisdele,

- Kosmetiske ændringer på chassisdele,

- Rengøring af alle dele på bilen

Alle dele der fjernes på bilen for at udføre arbejde, specificeret herunder, skal forblive tæt på bilen og til enhver tid synlig for den FIA-tilsynsførende tilknyttet den relevante bil. Af hensyn til sikkerheden må intet brændsstof hældes på eller fjernes fra bilen mellem den anden kvalifikationssession og løbet.

Efter at have fuldført den flyvende omgang i den anden kvalifikationssession vil alle biler blive stoppet og vejet og derefter holdt i varetægt det centrale Parc Ferme-område indtil sessionen er overstået. Vægten af bilen (excl. kører) på dette tidspunkt, bliver brugt som reference såfremt en kører skal anvende en anden løbsbil til sammenligning med vægten af bilen umiddelbart før pitten åbner før løbet.

Mens bilerne befinder sig i varetægt tillades to medlemmer fra hvert hold (ikke to pr. bil) at være tilstede i FIAs Parc Ferme-område med følgende formål:

- Kontrollere dæktryk,

- Tilslutte start/ekstrabatteri under FIAs tilsyn,

- Downloade data med en fysiks tilslutning til bilen under FIAs tilsyn,

- Tilslutte vandvarmere,

- Skifte dæk på bilen før den skubbes tilbage til teamets garage. Disse eller ethvert andet dæk må benyttes når bilen returnerer til Parc Ferme-området den samme aften og tilbage til teamets pitgarage søndag morgen.

- Hjulene anvendt til kvalifikationen bliver mærket og forseglet af FIAs tilsynsførende før frigivelse til teamet.

- Udføre arbejde som forlanges af FIA.

Når dette arbejde er udført skal teampersonalet forlade Parc Ferme uden tøven. Inte andet arbejde må udføres på bilerne medmindre der er givet dispensation af FIAs tekniske delegerede.

Lørdag eftermiddag når sessionen er tilendebragt og alle cheks er udført af FIA, vil bilerne i Parc Ferme frigives samtidigt og holdene får lov til at skubbe dem tilbage til deres pitgarage. Bilerne forbliver under Parc Ferme-betingelser. Fra dette tidspunkt og frem til 18:00 må holdene udføre følgende arbejde under opsyn af de tilsynsførende:

- Fjernelse af hjul

- Fjernelse af dele der er nødvendige at fjerne for at udføre afgørende sikkerhedscheck.

- Starttest af motoren

- Fjernelse af væsker med en densitet under 1.1 med undtagelse af brændstof.

- Fjernelse af komprimerede gasser

- Tilpasning af opvarmingsenheder

- Fri adgang til onboard-enheder med en fysisk forbindelse.

Der tillades intet andet arbejde i dette tidsrum, medmindre FIA's tekniske delegerede giver dispensation. Før 18:00 skal alle teams tage biler der har gennemført den flyvende omgang i anden kvalifikationssession tilbage til Parc Ferme-området inklusive alle dele brugt i kvalifikation hvor de sikres indtil søndag. Dæk og hjul er undtaget - såfremt de ikke er sat på bilen skal de medbringes separat. Mens bilerne befinder sig i Parc Ferme-områdes må de tildækkes og tilsluttes apparater for at holde dem varme. Intet teampersonale er tilladt, medmindre en dispensation foreligger fra FIA's tekniske delegerede.

På løbsdagen kl 08:00 (eller tidligere såfremt tidsplanen kræver det) vil holdene have tilladelse til at tage deres biler tilbage til garagen, hvor de vil forblive under Parc Ferme-betingelser indtil de grønne lys tændes ved starten på formationsomgangen.

- I denne periode vil følgende arbejde være tilladt:

- Reparation af reelle uheldsskader,

- Fjernelse af hjul og dæk, afbalancering, justering af dæktryk samt montering af dækvarmeenheder,

- Under alle opvarmningsomgang skal alle biler bruge de samme hjul og dæk som køreren brugte til sin kvalifikationsomgang. Løbet skal også startes med disse hjul og dæk. Hvis et eller flere dæk er beskadiget og dømmes ubrugelige af FIA's tekniske delegerede, må de udskiftes med dæk der har været brugt flere omgange end de skadede dæk,

- Væsker (undtagen brændstof) med en densitet under 1.1 må justeres, dog ikke senere end en time før pitten åbner før løbet. For at tilsikre at væsker ikke bruges som ballast og at bilen kører som ved kvalifikationen, har FIA ret til at veje udvalgte biler i den time pitten er åbnet. Når bilen vejes skal dens vægt være indenfor tre kilo af vægten den havde ved fuldførelsen af kvalifikationsomgangen,

- Drænelse eller tilførsel af komprimerede gasser,

- Fri adgang til onboard-enheder med en fysisk forbindelse,

- Opstart af motoren,

- Udskiftning af hovedbatteriet og tilslutning af et startbatteri,

- Såfremt anden kvalifikationssession afholdes i vådt vejr og warm-up eller løb afholdes i tørvejr, eller omvendt, må dækkene skiftes og bremseændringer udføres,

- Udførsel af ændringer i bilens specifikationer såfremt FIA's tekniske delegerede dømmer at ændringer i de klimatiske betingelser nødvendiggør det.

Alt arbejde ikke nævnt ovenfor må kun ske med dispensation fra FIA's tekniske delegerede, akkompagneret af en skriftlig ansøgning fra teamet. Det skal være klart at eventuelle erstatninger udskiftet på bilen skal være magen til det originale. Efter udført arbejdet skal bilen igen godkendes ved et FIA eftersyn. Alle dele fjernet fra bilen tilbageholdes af FIA.

En FIA-tilsynsførende vil overvåge hvert hold for at sikre at intet ulovligt arbejde udføres mens bilerne er under Parc Ferme-betingelser. Udføres ulovligt arbejde, afleveres en rapport til løbsledelsen. En liste med specielt tilladt arbejde udført med dispensation fra FIAs tekniske delegerede offentligtgøres før løbet.

For at FIAs tilsynsførende kan sikre at der ikke er foretaget ændringer på affjedring eller aerodynamisk opsætning under Parc Ferme-betingelser, skal der ved en fysisk inspektion af bilen klarlægges at ændringer ikke har kunnet foretages uden brug af værktøj.